ΜΗΧΑΝΟΞ

Η ιστοσελίδα είναι υπο κατασκευή

ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΟΞ Ι.Κ.Ε - MICHAΝOX INTEGRATION
Κατασκευές Μηχανημάτων
Σεβαστειανά - Σκύδρας
Τηλ:2381028741
Fax:2381028742
Email: info@michanox.gr